"B and N" Norbert Cieśliński    40-600 Katowice   Kościuszki 227

Minerały syntetyczne

To atramentowy CHALKANTYT oraz barwione na różowo, fioletowo lub niebiesko AŁUNITY.

Sprzedawane w kompletach po 48 okazów wielkości 3 - 4 centymetrów. 

W przyrodzie minerały chalkantytu (uwodnione związki siarczanu Cu) spotyka się dość rzadko. Ich występowanie związane jest zwykle ze złożami miedzi (np. Chile, USA). Ałunity (uwodnione sole siarczanu potasu i glinu) występują znacznie częściej. Tworzą niekiedy znaczne złoża - między innymi we Włoszech lub w Azerbejdżanie. Produkcja syntetycznego chalkantytu i ałunitów polega na ich wytrącaniu z roztworów - odpowiednio: miedzi lub potasu i glinu.