Kalcyt Orange, Fire, Aragonit

KALCYT ORANGE to złocisto żółta odmiana tego minerału. Występuje w Meksyku. Stanowi barwny wyjątek wśród monotonie szarych lub białawych pospolitych kalcytów, które rozpowszechnione są szeroko w skorupie ziemskiej. I wydawałoby się, że są nieciekawym i niegodnym naszej uwagi kamieniem po którym stąpamy. Nic bardziej błędnego ! Kalcyt tworzy bowiem marmury i wapienie – czyli materię, z którego człowiek stworzył swoje największe dzieła architektury i sztuki.        Cena: 49,20 zł/kg

KALCYT FIRE to minerał o wyraziście pomarańczowemu zabarwieniu, dlatego w jego nazwie pojawia się ogień. Kalcyt to obok skaleni i kwarcu najczęściej spotykany minerał na powierzchni naszej planety Tworzy na przykład wielkie kompleksy skalne wapieni i marmurów . Buduje skorupy wielu skamieniałości – między innymi muszle amonitów żyjących w morzach przed milinami lat. Tak szeroko reprezentowany na Ziemi kalcyt jest z reguły biały lub szary. Tym ciekawsza i cenna jest jego piękna barwna odmiana wydobywana w Brazylii (Caldeirao do Almeida). Cena: 36,90 zł/kg

 ARAGONIT to bliski „brat” kalcytu. Ma taki sam skład chemiczny. W przyrodzie występuje jednak dość rzadko – w pobliżu gorących źródeł lub w niskotemperaturowych żyłach skalnych. Powstaje również jako składnik szkieletu wielu organizmów. Należy podkreślić, że aragonit ma tendencję do przeobrażania się w kalcyt. Co znacząco zmniejsza jego i tak niewielką ilość w kopalnych zasobach naszej Ziemi. Tym cenniejsze wydają się te istniejące i dostępne zasoby aragonitu. Nasz aragonit pochodzi z Peru. Cena: 30,75 zł/kg