Minerały Syntetyczne

Minerały syntetyczne to atramentowy CHALKANTYT oraz barwione na różowo, fioletowo lub niebiesko AŁUNITY. Cena: 2,31 zł.

Sprzedawane w kompletach po 48 okazów wielkości 3 - 4 centymetrów Cena pudełka: 110,70 zł. 

W przyrodzie minerały chalkantytu (uwodnione związki siarczanu Cu) spotyka się dość rzadko. Ich występowanie związane jest zwykle ze złożami miedzi (np. Chile, USA). Ałunity (uwodnione sole siarczanu potasu i glinu) występują znacznie częściej. Tworzą niekiedy znaczne złoża - między innymi we Włoszech lub w Azerbejdżanie. Produkcja syntetycznego chalkantytu i ałunitów polega na ich wytrącaniu z roztworów.